קהילה שיתופית

הקהילה שיתופית פה מתנהלת כקיבוץ מתחדש. למרות שכל משפחה עצמאית מבחינת פרנסה אנחנו שואפים לייצר כמה שיותר שותפויות בינינו.

הקיבוץ מהווה פלטפורמה לשותפויות בשלוש רמות:

ברמה הקיבוצית
ההחלטות וההתנהלות השוטפת מתקבלות באסיפה ובמגוון הועדות (חינוך, תרבות, קליטה ועוד), כאשר ההחלטות מתקבלות בהצבעה (בהחלטות מהותיות נדרש רוב מיוחד).
בנוסף הקיבוץ מנהל קרן ערבות הדדית ורשת ביטחון שמטרתן לסייע לחברי קיבוץ שנקלעים למצוקה, או שהגיעו לגיל פנסיה והקצבה שלהם נמוכה ולא מאפשרת להזדקן בכבוד.
בקיבוץ צבעון יש הפרדה בין הקהילה למשק, כאשר כל גוף מנהל תקציב שנתי משל עצמו, אבל ישנה תמיכה כלכלית של המשק בקידום חיי הקהילה בצבעון. המשק מהווה מקור פרנסה לחלק מהמשפחות ואנחנו תמיד בשאיפה להגדיל את פעילות המשק ולייצר עוד מקומות עבודה בקיבוץ.
כאמור, ברמה הכלכלית  כל חבר אחראי על ההתפרנסות והרווחה הכלכלית של משפחתו. ההתנהלות היא שהמשכורות של השכירים וההכנסות של העצמאיים מועברות כל חודש לקיבוץ, ואחרי ניכוי של ההוצאות של כל בית אב (דמי קהילה, מסגרות חינוך, קניות בקיבוץ וכו') – יתרת הסכום עוברת לחשבון הפרטי של בית האב, והוא אחראי על ההתנהלות הכלכלית שלו לפי שיקוליו האישיים.

ברמה הקבוצתית
בצבעון ישנן שותפויות שונות של קבוצות של אנשים. שותפויות שפתוחות לכול מי שמעוניין לקחת בהן חלק, לתת ולקבל. דוגמאות לסוג הזה של שותפויות זה: הדיר, גן הירק, יום ב׳ ועוד

ברמה האישית
מלבד הרמה הקבוצתית ישנן גם שותפויות אישיות שונות, בד“כ של שני אנשים. בין אם לתענוג או כעסק. דוגמאות לכך הן: בית המלאכה, הסוסים, יקב, דבוראות,  ועוד יוזמות ועסקים שונים.