טופסולוגיה

קיבוץ צבעון – מידע כללי Download
קליטה-מתעניינים2: קריטוריונים לאיבחון כלכלי Download
קליטה-קדם קליטה1: כתב התחייבות לחברות Download
קליטה-קדם קליטה2: טופס לחיתום מגדל Download
קליטה-שנת קליטה1: דף מעקב קליטה מרחוק Download
קליטה-שנת קליטה2: דף מעקב מעבר לקליטה מקרוב Download
קדם קליטה3-דף מעקב Download
קליטה-שנת קליטה4: העברת זכויות במגרשים לחברים Download
קליטה-שנת קליטה5: הסכם שכירות נקלטים Download
בנייה ופיתוח1: תבע צבעון Download
בנייה ופיתוח2: נספח נופי תבע צבעון Download
תהליך הקליטה בצבעון Download