קיבוץ מתחדש

קיבוץ מתחדש מתנהל כקיבוץ לכל דבר, למעט השותפות הכלכלית בין החברים. ההחלטות וההתנהלות השוטפת מתקבלות באסיפה, במזכירות ובמגוון הועדות (חינוך, תרבות, קליטה ועוד), כאשר ההחלטות מתקבלות בהצבעה (בהחלטות מהותיות נדרש רוב מיוחד).
בנוסף הקיבוץ מנהל קרן ערבות הדדית ורשת ביטחון שמטרתן לסייע לחברי קיבוץ שנקלעים למצוקה, או שהגיעו לגיל פנסיה והקצבה שלהם נמוכה ולא מאפשרת להזדקן בכבוד.
בצבעון יש הפרדה בין הקהילה למשק, כאשר כל גוף מנהל תקציב שנתי משל עצמו, אבל ישנה כמובן תמיכה כלכלית של המשק בקידום חיי הקהילה בצבעון.
ברמה הכלכלית כל חבר אחראי על ההתפרנסות והרווחה הכלכלית של משפחתו. ההתנהלות היא שהמשכורות של השכירים וההכנסות של העצמאיים מועברות כל חודש לקיבוץ, ואחרי ניכוי של ההוצאות של כל בית אב (דמי קהילה, מסגרות חינוך, קניות בקיבוץ וכו') – יתרת הסכום עוברת לחשבון הפרטי של בית האב, והוא אחראי על ההתנהלות הכלכלית שלו לפי שיקוליו האישיים.